P.–Pk. 9:00 līdz 17:00

Ģeotehniskā laboratorija SIA "Labs4"

Grunts fizikālo un mehānisko īpašību testēšana

Ģeotehniskā laboratorija SIA “Labs4’’ veic grunts fizikālo un mehānisko īpašību testēšanu. Kopš 2018. gada maija laboratorija ir akreditēta atbilstoši LVS EN ISO/IEC17025:2017 standarta prasībām. LATAK reģistrācijas numurs T-612. 

SIA “LABS 4” mērķis ir nodrošināt klientu vajadzībām un standartiem atbilstošus laboratorijas pakalpojumus, ievērojot augstākās kvalitātes prasības un konfidencialitāti.

Laboratorijas pakalpojumu klāsts:

  • grunts klasifikācijas testi,
  • grunts stiprības noteikšanas testi,
  • grunts saspiežamības testi,
  • grunts sablīvēšanas testi.