P.–Pk. 9:00 līdz 17:00

Nosakāmais parametrs

Testēšanas metodika

Vienība

Cena (bez PVN)

Prasības paraugiem

(minimālā parauga masa testēšanai)

GRUNTS KLASIFIKĀCIJAS TESTI

 

Smalka grunts

Vidēja grunts

Rupja grunts

Ūdens saturs

LVS EN ISO 17892-1:2015

tests

8,05

30 g

100 g

500 g

Cieto daļiņu blīvums

LVS EN ISO 17892-3:2016

tests

18,50

30 g

   

Tilpummasa, dabiskais mitrums, minerāldaļiņu blīvums + atvasinātie parametri (e, n, Sr)

LVS EN ISO 17892-2:2015

tests

26,50

Netraucētas struktūras paraugs

Plūstamības un plastiskuma rādītāji

LVS EN ISO 17892-12:2018

tests

40,25

500 g vai 300 g, ja daļiņu izmērs <0.4 mm

   

Filtrācijas koeficients mālainām gruntīm*

LVS EN ISO 17892-11

tests

25,30

 

600 g

 

Filtrācijas koeficients smilšainām gruntīm*

LVS EN ISO 17892-11

tests

18,40

 

600 g

 

Granulometriskā sastāva noteikšana pēc LVS EN ISO 17892-4:2017 un LVS 933–1

Sietu metode

p.5.2.

         

Frakcija <2,00 mm

 

tests

19,50

23,00**

300 g

**Paraugu pirmsapstrāde (organikas atdalīšana)

3 kg

10 kg – 20 kg

(grants)

Frakcija >2, 00 mm līdz 5 kg

 

tests

29,90

Frakcija >2, 00 mm virs 5 kg

 

tests

57,50

Hidrometra metode

p.5.3.

tests

39,10

Māls, aleirīts – 60 g

   

Sieti + areometrs

p.5.2. un p.5.3.

tests

58,65

(sk. augstāk)

Organisko vielu saturs*

AASHTO T267-86

tests

8,63

50 g

Grunts mehāniskO īpašībU TESTI

Tiešās bīdes tests (konsolidēts, drenēts, φ’ un c’)

LVS EN ISO 17892-10:2019

3 testi

125,00

1 kvalitātes klases paraugi (monolīti), minimālais D 80 mm, H 150 mm

Paliekošās bīdes tests (konsolidēts, drenēts, φ’r un c’r)

LVS EN ISO 17892-10:2019

3 testi

125,00

Grunts saspiežamības pārbaudes (mv, Eoed, Cc, cv, σ’p)

LVS EN ISO 17892–5:2017

tests

120,00

1 kvalitātes klases paraugi (monolīti), minimālais diametrs 80 mm

Grunts saspiežamības pārbaudes iekļaujot atkārtoto atslogošanas – slogošanas ciklu (mv, Eoed, cv, cr, σ’p)

LVS EN ISO 17892–5:2017

tests

120,00

Grunts saspiežamības pārbaudes organiskas izcelsmes gruntīm (mv, Eoed, Cc, Cα, cv)

LVS EN ISO 17892–5:2017

tests

Atkarībā no testa norises ilguma

Vienasu tests (Slodzes kapacitāte 50 kN)

LVS EN ISO 17892–7:2018

tests

70,00

1 kvalitātes klases monolīti, min H 120 m, D 70 mm

Punktveida noslodzes tests klintsiežiem (Point load test) * 

ISRM: Point load test

tests

30,00

Pēc vienošanās

MINERĀLMATERIĀLI

Proktora sablīvēšana pēc LVS EN 13286-2:2012 L

Standarta / pārveidotais tests

7.1. p., 7.4. p.

tests

60,00

Grunts daļiņu izmērs <16 mm (100%)

15 kg

7.2. p., 7.5. p

tests

60,00

Grunts daļiņu izmērs < 63 mm (100%)

40 kg

Maksimālais sausas grunts sablīvējums, optimālais mitrums, filtrācijas koeficients pie maksimālā sablīvējuma

Ceļu specifikācija 2019 12.3 pielikums

tests

75,00

15 kg

Kalifornijas nestspējas noteikšana CBR* 

LVS EN 13286-47:2012

tests

85,00

50 kg

Testēšanas pārskata noformēšana

 

A4 lapa

1,70

 

Paraugu likvidēšana

 

paraugs

0,60

 

*metode ārpus akreditācijas sfēras