P.–Pk. 9:00 līdz 17:00

Pasūtījumu noformēšana, paraugu pieņemšana un testēšana notiek laboratorijas telpās: Matīsa iela 79, Rīga, Latvija, LV–1009.

Paraugu pieņemšanas laiks: 

P.–C. no plkst. 9:00 līdz 17:00

Pk. no plkst 9.00 līdz 15:00.

Tālrunis: 28369912

e–pasts: info@labs4.lv

Klients aizpilda testēšanas pieteikuma veidlapu vai iesniedz SIA “Labs 4” laboratorijai iepriekš sagatavoto līdzvērtīgu dokumentu, piem., paraugu pieņemšanas-nodošanas aktu.

Testēšanas pieteikuma veidlapa šeit

Pasūtījuma noformēšanai nepieciešamā informācija:

  • pasūtītāja nosaukums, juridiskā adrese, rekvizīti;
  • kontaktpersonas vārds, uzvārds un tālruņa numurs;
  • objekta nosaukums un atrašanās vieta (adrese);
  • parauga veids (piem., monolīts, minerālais materiāls, smilts, grants u. tml.);  
  • paraugu ņemšanas plāns (ņemšanas datums, izpildītājs, parauga ņemšanas vieta, urbumu Nr., dziļums  u.tml.);
  • nosakāmie radītāji (saskaņojot ar laboratoriju).